Pántové systémy okien a dverí

Systémy, ktoré používame na realizáciu zimných záhrad a prístreškov, zasklievanie balkónov a zasklievanie terás.

Pántové systémy okien a dverí

COR 80 Industrial s PMT

Nový koncept pántového systému s Európskym kanálom, schopný dosiahnuť maximálnu úroveň vodotesnosti, energetickej úspornosti a zvukovej izolácie s kratšou dobou výroby a montáže.

S konštrukčnou hĺbkou 80 mm, spĺňa požiadavky tých najprísnejších klimatických podmienok, poskytujúc vynikajúcu úroveň energetickej účinnosti vzhľadom k minimálnej hodnote tepelnej priepustnosti okna (UH), ktorá môže dosiahnuť hodnotu od 0.8 W/m²K. Tieto minimálne hodnoty sa dosiahnu vďaka dokonalému dizajnu časti prerušenia tepelného mosta 45 mm polyamidom tvaru „Ω“ a spojením profilov z tkaného polyolefinu a penovým tesnením skla, ako na ráme tak aj na krídle.

 
Mám záujem

Vysoká kapacita zasklenia až 65 mm, dáva priestor použitiu energeticky úsporných okien a kompozícií zasklievania so sklami veľkej hrúbky a dvojitej komory, ktoré umožňujú vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti systému (ochrana proti hluku až 46 dB), čo sa odzrkadľuje v maximálnej energetickej úspornosti a vnútornom komforte.

Výsledky realizovaných skúšok systému predstavujú okno najlepších vlastností čo sa týka prievzdušnosti, vodotesnosti a odolnosti proti vetru, čím sa zabezpečí maximálna ochrana pred najtvrdšími klimatickými podmienkami.

 

Jednoduchosť montáže dovoľuje zníženie potreby pracovných síl a možnosť väčšieho spriemyselnenia výroby a v konečnom dôsledku úspory času a nákladov.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie:
  65 mmMožnosti otvárania
  Vnútorné otváranie:
  otváravé, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné a sklopné.
  Vonkajšie otváranie:
  otváravé, von-výklopné.Časti
  Rám – 80 mm / Krídlo – 88 mm

  Hrúbka steny profilov
  Okno 1,5 mm
  Dvere 1,7 mm

  Šírka polyamidovej vložky
  45 mm

  Maximálne rozmery/krídlo
  Šírka (L) = 1.600 mm
  Výška (H) = 2.600mm.

  Maximálna hmotnosť/krídlo
  160 Kg

  Konzultovať váhu a maximálne
  rozmery podľa typu

  Povrchové úpravy
  Možnosť dvojfarebnosti
  Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  Lakované imitácie dreva
  Antibakteriálne lakovanie
  Eloxovanie

Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla
  Uw od 0,8 (W/m²K)
  Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia
  Rw=46 dB
 • Prievzdušnosť
  (EN 12207:2000): Trieda 4
 • Vodotesnosť
  (EN 12208:2000): Trieda E1950
 • Odolnosť proti vetru
  (EN 12210:2000): Trieda C5
 • Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
  2 křídla

COR 70 Industrial s PTM

Nový koncept pántového systému s Európskym kanálom, schopný dosiahnuť maximálnu úroveň vodotesnosti, energetickej úspornosti a zvukovej izolácie s kratšou dobou výroby a montáže.

S konštrukčnou hĺbkou 80 mm, spĺňa požiadavky tých najprísnejších klimatických podmienok, poskytujúc vynikajúcu úroveň energetickej účinnosti vzhľadom k minimálnej hodnote tepelnej priepustnosti okna (UH), ktorá môže dosiahnuť hodnotu od 0.8 W/m²K. Tieto minimálne hodnoty sa dosiahnu vďaka dokonalému dizajnu časti prerušenia tepelného mosta 45 mm polyamidom tvaru „Ω“ a spojením profilov z tkaného polyolefinu a penovým tesnením skla, ako na ráme tak aj na krídle.

 
Mám záujem

Táto novinka Innovačného oddelenia I+D+i s kovaním Európskehej drážky, má konštrukčnú hĺbku rámu 70 mm a hodnotu tepelnej priepustnosti na ráme len 0.9 W/m²K čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti.

Jednoduchosť montáže systému Cor-70 Industrial znamená nižšiu potrebu pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov. Rovná estetika krídla a zasklievacej lišty.

Kapacita zasklenia až do 65,5 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce tepelné i akustické vlastnosti.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie:
  55 mm
 • Možnosti otvárania
  Vnútorné otváranie:
  otváravé,otváravo-sklopné, skopno posuvné a sklopné
  Vonkajšie otváranie
  otváravé, von-výklopné, otáčavé, okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej. 
 • Časti
  Rám – 70 mm / Krídlo – 78 mm 
 • Hrúbka steny profilov
  Okno 1,5 mm
  Dvere 1,7 mm 
 • Šírka polyamidovej vložky
  32 / 35mm. 
 • Maximálne rozmery/krídlo
  Šírka (L) = 1.500 mm
  Výška (H) = 2.600 mm 
 • Maximálna hmotnosť/krídlo
  160 Kg 
 • Konzultovať váhu a maximálne
  rozmery podľa typu 
 • Povrchové úpravy
  Možnosť dvojfarebnosti
  Lakované farby (RAL, metalické a textúrované
  Lakované imitácie dreva
  Antibakteriálne lakovanie
  Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla
  Uw od 0,9 (W/m²K)
  Konzultovať typ, rozmery a sklo 
 • Zvuková izolácia
  Rw=44 dB 
 • Prievzdušnosť
  (EN 12207:2000): Trieda 4 
 • Vodotesnosť
  (EN 12208:2000): Trieda E1200 
 • Odolnosť proti vetru
  (EN 12210:2000): Trieda C5 
 • Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
  2 krídla
 • Odolnosť proti vlámaniu
  (EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)
 • Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
  1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

COR 2000

 • Možnosť rovných a zaoblených krídel a zasklievacích líšt
  Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami a bezpečnostného kovania Evo Security

 
Mám záujem

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie:
  30 mm 
 • Možnosti otvárania
  Vnútorné otváranie:
  otváravé, otváravo-sklopné, skladacie, sklopno-posuvné a sklopné.
  Vonkajšie otváranie:
  otváravé, von-výklopné. 
 • Časti
  Rám – 45 mm / Krídlo – 53 mm 
 • Hrúbka steny profilov
  Okno 1,5 mm
  Dvere 1,7 mm 
 • Maximálne rozmery/krídlo
  Šírka (L) = 1.500 mm
  Výška (H) = 2.400 mm 
 • Maximálna hmotnosť/krídlo
  120 Kg 
 • Konzultovať váhu a maximálne
  rozmery podľa typu 
 • Povrchové úpravy
  Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  Lakované imitácie dreva
  Antibakteriálne lakovanie
  Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla
  Uw od 0,9 (W/m²K)
  Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia
  Rw=44 dB 
 • Prievzdušnosť
  (EN 12207:2000): Trieda 4 
 • Vodotesnosť
  (EN 12208:2000): Trieda E1200 
 • Odolnosť proti vetru
  (EN 12210:2000): Trieda C5 
 • Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
  2 krídla 
 • Odolnosť proti vlámaniu
  (EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2) 
 • Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
  1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

Systémy dverí pántové

Systém Dvere Millennium Plus 80 s PTM

Nový systém vchodových dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 80 mm a s prerušením teleného mosta, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy. S hodnotou priepustnosti dverí od 0.8 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia 64 mm, zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu.

 
Mám záujem

Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž, alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 Kg na krídlo. Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100º.

Možnosť kotvenia do podlahy, spoje kompatibilné s našimi aktuálnymi systémami. Možnosť konfigurácie ako núdzový východ s panikovým kovaním podľa normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahŕňa aj možnosť motorizácie a poskytuje tak riešenie pre automatické otváranie.

Taktiež ponúka možnosť použitia panelu integrovaného do krídla a dosiahnutie tak čistého estetického vzhľadu.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie: 54 mm
 • Možnosti otvárania Vnútorné otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové. Vonkajšie otváranie otváravé 1 a 2 krídlové. Automatické otváranie otváranie dovnútra a otváranie von 1 krídlové
 • Časti Rám – 70 mm / Krídlo – 70 mm
 • Hrúbka steny profilov Dvere 2,0 mm
 • Šírka polyamidovej vložky 24 mm
 • Maximálne rozmery/krídlo Šírka (L) = 1.800 mm Výška (H) = 3.000 mm Dvere
 • Šírka (L) = 1.500 mm Výška (H) = 2.700 mm Dvere so skrýtými pántami
 • Maximálna hmotnosť/krídlo 220 Kg 120 Kg skryté pánty
 • Konzultovať váhu a maximálne zmery podľa typu
 • Povrchové úpravy Možnosť dvojfarebnosti Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) Lakované imitácie dreva Antibakteriálne lakovanie Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla
  Uw od 0,9 (W/m²K)
  Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia
  Rw=38 dB
 • Prievzdušnosť
  (EN 12207:2000): Trieda 4
 • Vodotesnosť
  (EN 12208:2000): Trieda 6A
 • Odolnosť proti vetru
  (EN 12210:2000) Trieda C4
 • Skúška na referenčnom okne 1,20 x 2,30 m
  1 krídlo
 • Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa
  EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max)
  Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla.
  Lepené sklo 3+3
 • Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu
  EN 1191:2000 1.000.000 cyklov
  Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m
  1 krídlo

Systém Dvere Millennium 2000

Systém koplanárnych dverí so stavebnou hĺbkou rámu 45 mm pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy. Ich prevedenie može byť v dvoch verziách.

 
Mám záujem

- Dvere Millennium 2000: interiérové dvere s dvoj, alebo trojkrídelkovými vysoko pevnými pántami s nosnosťou až 180 Kg na krídlo.

- Dvere Millennium 2000 Automatické: možnosť realizácie dverí s posuvnými krídlami a automatickým otváraním. Toto nové prevedenie, ktoré optimalizuje využitie priestoru, bolo špeciálne vyvinuté na poskytnutie riešenia pre prevádzky s vysokým tranzitom(kancelárie, obchodné centrá, nemocnice…), keďže ponúka bezproblémovú nepretržitú prevádzku pre užívateľov a bezpečnosť v pohotovostných situáciách.

Spôsob montáže 1 a 2 krídel, s , alebo bez statickej časti, ponúka dve možnosti výberu motora pre zabezpečenie otvárania: jeden s výškou 12 cm a druhý s výškou len 7 cm.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie: 64 mmMožnosti otvárania Vnútorné otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové. Vonkajšie otváranie otváravé 1 a 2 krídlové. Automatické otváranie otváranie dovnútra a otváranie von 1 krídlové
 • Časti Rám – 80 mm / Krídlo – 80 mm
 • » Hrúbka steny profilov Dvere 2,0 mm
 • Šírka polyamidovej vložky 34 mm
 • Maximálne rozmery/krídlo Šírka (L) = 1.800 mm Výška (H) = 3.000 mm
 • Dvere
 • Šírka (L) = 1.500 mm Výška (H) = 2.700 mm Dvere so skrýtými pántami
 • Maximálna hmotnosť/krídlo 220 Kg 120 Kg skryté pánty
 • Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu
 • Povrchové úpravy Možnosť dvojfarebnosti Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) Lakované imitácie dreva Antibakteriálne lakovanie Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla Uw od 0,8 (W/m²K) Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia Rw=40 dB
 • Prievzdušnosť (EN 12207:2000): Trieda 4
 • Vodotesnosť (EN 12208:2000): Trieda 6A
 • Odolnosť proti vetru (EN 12210:2000) Trieda C4 Skúška na referenčnom okne 1,20 x 2,30 m 1 krídlo
 • Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max) Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla. Lepené sklo 3+3
 • Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu EN 1191:2000 1.000.000 cyklov Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m 1 krídlo

Systém Dvere Millennium Plus 70 s PTM

Systém vchodových koplanárnych dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostom, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

 
Mám záujem

S hodnotou od 0.9 W/m²K na ráme, sa dosahujú vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu. Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 kg na krídlo.

Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100º.

Uspôsobené pre konfiguráciu ako únikové východy s panikovým kovaním podľa požiadaviek noriem EN 179 a EN 1125.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie: 30 mm
 • Možnosti otvárania Vnútorné otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové. Vonkajšie otváranie: otváravé 1 a 2 krídlové. Otváranie kývavé: 1 a 2 krídové. Automatické otváranie:posuvné 1 a 2 krídlové. -sklopné do vnútra a von 1 krídlové. Rám – 45 mm / Krídlo – 45 mm
 • Hrúbka steny profilov Dvere 2,0 mm
 • Maximálne rozmery/krídlo Šírka (L) = 1.800 mm Výška (H) = 3.000 mm Dvere, otváravé otváranie Šírka (L) = 2.000 mm Výška (H) = 3.000 mm Dvere, posuvné otváranie automatické Šírka (L) = 1.100 mm Výška (H) = 3.000 mm Dvere, kývavé otváranie
 • Maximálna hmotnosť/krídlo 190 Kg 120 Kg automatická verzia
 • Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu
 • Povrchové úpravy Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) Lakované imitácie dreva Antibakteriálne lakovanie Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla Uw od 2,3 (W/m²K) Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia Rw=38 dB
 • Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa EN 13049:2003 TRIEDA 5 (max)
 • Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m, 2 krídla. Lepené sklo 3+3
 • 3+3

Systém skladací

Skladací systém s prerušením tepelného mosta a avantgardnou estetikou vhodný najmä k uzatvoreniu veľkých otvorov.

 
Mám záujem

Dizajn systému charakterizuje jeho všestrannosť. Má širokú škálu spôsobov zloženia, až 14 krídel otvárania dovnútra a von a možnosť párnych a nepárnych konfigurácií.

S cieľom uľahčenia prístupu do miestností systém umožňuje zapustiť rám do podlahy, takže prah zostáva úplne skrytý. Úplne skryté v zatvorenej polohe tiež zostávajú vodiace lišty a ložiská, čím sa dosiahne atraktívnejší a čistejši estetický vzhľad.

Špecifikácia

Technické údaje
 • Maximálne zasklenie:
  45 mm
 • Možnosti otvárania
  Otváranie: Skladacie až 14 krídel
 • Časti
  Rám – 73 mm / Krídlo – 73 mm
 • Hrúbka steny profilov
  Dvere 1,8 mm
 • Šírka polyamidovej vložky
  Rám - 20 mm / Krídlo – 30 mm
 • Maximálne rozmery/krídlo
  Šírka (L) = 1.200 mm
  Výška (H) = 3.000 mm
 • Maximálna hmotnosť/krídlo
  120 Kg
 • Konzultovať váhu a maximálne
  rozmery podľa typu
 • Povrchové úpravy Acabados
  Možnosť dvojfarebnosti
  Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  Lakované imitácie dreva
  Antibakteriálne lakovanie
  Eloxovanie
Skúšobňa
 • Súčiniteľ prestupu tepla
  Uw od 0,9 (W/m²K)
 • Konzultovať typ, rozmery a sklo
 • Zvuková izolácia
  Rw=44 dB
 • Prievzdušnosť
  (EN 12207:2000): Trieda 4
 • Vodotesnosť
  (EN 12208:2000): Trieda E1200
 • Odolnosť proti vetru
  (EN 12210:2000): Trieda C5
 • Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
  2 krídla
 • Odolnosť proti vlámaniu
  (EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)
 • Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
  1 krídlo s kovaním EVO SECURITY

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Zvyčajne odpovedáme do 48 hodín.

Dopytový formulár

  Meno Priezvisko
  E-mail
  Telefón
  Typ zasklenia
  Vaša správa
  Priložiť návrh

  Max. 10 mb, format súborov pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, odt, zip, rar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ďalšie v ponuke

  Referencie

  Zistiť viac